Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu


Wyb. Ludwika Pasteura 1
50-367 Wrocław


tel.: +48 (71) 784 10 01
fax: +48 (71) 784 01 09


email: rektor@umed.wroc.pl


NIP: 896-000-57-79

UWAGA:
Oferty pracy - tel. 71 784-17-75
email: hr@umed.wroc.pl
Wyszukiwarka przetargów

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Dostawa wraz z licencją i wdrożeniem systemu informatycznego do obsługi laboratorium wraz z dostawą urządzeń na potrzeby ww. systemu, na potrzeby Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Zaawansowanych Terapii Komórkowych Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

zamówienie na Dostawa wraz z licencją i wdrożeniem systemu informatycznego do obsługi laboratorium wraz z dostawą urządzeń na potrzeby ww. systemu, na potrzeby Centrum Badawczo-Wdrożeniowego Zaawansowanych Terapii Komórkowych Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

nr sprawy UMW/IZ/PN-16/19

zamawiający Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1 50-367 Wrocław

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ofertę należy złożyć za pomocą platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://umed-wroc.logintrade.net.

zamówienie na: Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Część A – Komputery stacjonarne AIO oraz monitor Część B – Notebooki Część C – Skaner oraz urządzenia wielofunkcyjne

zamówienie na Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Część A – Komputery stacjonarne AIO oraz monitor Część B – Notebooki Część C – Skaner oraz urządzenia wielofunkcyjne

nr sprawy UMW/IZ/PN-7/19

zamawiający Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

zamówienie na: Dostawa wyposażenia na potrzeby Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

zamówienie na Dostawa wyposażenia na potrzeby Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

nr sprawy UMW/IZ/PN-2/19

zamawiający Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1 50-367 Wrocław

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ofertę należy złożyć za pomocą platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://umed-wroc.logintrade.net.

zamówienie na: Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych – notebooków i tabletów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

zamówienie na Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych – notebooków i tabletów do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

nr sprawy UMW/IZ/PN-6/19

zamawiający Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

zamówienie na: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i diagnostycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia podzielono na 4 części osobno ocenianych: Część A Dygestorium oraz polipropylenowy blat na potrzeby Katedry i Zakładu Farmakologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Część B Dwukanałowy, ładowalny stymulator do głębokiej stymulacji mózgu z zestawem 8 kontaktowych elektrod kierunkowych, niezbędnymi akcesoriami oraz zestawem do mikrorecordingu na potrzeby Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Część C Audiometr diagnostyczny na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Część D Rozbudowa o dodatkowe funkcje i oprogramowanie urządzenia do ciągłego monitorowania ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną, w czasie rzeczywistym, na potrzeby Katedry i Zakładu Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

zamówienie na Dostawa sprzętu laboratoryjnego i diagnostycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia podzielono na 4 części osobno ocenianych: Część A Dygestorium oraz polipropylenowy blat na potrzeby Katedry i Zakładu Farmakologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Część B Dwukanałowy, ładowalny stymulator do głębokiej stymulacji mózgu z zestawem 8 kontaktowych elektrod kierunkowych, niezbędnymi akcesoriami oraz zestawem do mikrorecordingu na potrzeby Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Część C Audiometr diagnostyczny na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Część D Rozbudowa o dodatkowe funkcje i oprogramowanie urządzenia do ciągłego monitorowania ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną, w czasie rzeczywistym, na potrzeby Katedry i Zakładu Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

nr sprawy UMW/IZ/PN-9/19

zamawiający Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wybrzeże L. Pasteura 1 50-367 Wrocław

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Zespół ds. Zamówień Publicznych ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław, pokój 3A 112.1 (III piętro)

zamówienie na: Prowadzenie zajęć nauki języków obcych dla pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 (trzy) części osobno oceniane: Część A - Prowadzenie zajęć nauki języka angielskiego dla pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi. Część B - Prowadzenie zajęć języka hiszpańskiego dla pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Część C - Prowadzenie indywidualnych zajęć języka angielskiego dla nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

zamówienie na Prowadzenie zajęć nauki języków obcych dla pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia podzielono na 3 (trzy) części osobno oceniane: Część A - Prowadzenie zajęć nauki języka angielskiego dla pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi. Część B - Prowadzenie zajęć języka hiszpańskiego dla pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Część C - Prowadzenie indywidualnych zajęć języka angielskiego dla nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

nr sprawy UMW/IZ/PN-8/19

zamawiający Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 111.1

zamówienie na: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków A2, A3, A4, A6 Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, mieszczących się przy Wybrzeżu L. Pasteura 1 we Wrocławiu.

zamówienie na Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków A2, A3, A4, A6 Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, mieszczących się przy Wybrzeżu L. Pasteura 1 we Wrocławiu.

nr sprawy UMW/IZ/PN-15/19

zamawiający Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 112.1

zamówienie na: Wykonanie elementów wyposażenia stałego szklarni "dużej" i szklarni "małej" w postaci zagonów żelbetonowych, posadzek, basenów do hodowli roślin oraz odwodnienie w Ogrodzie Roślin Leczniczych UMW przy ul. Kochanowskiego 12 we Wrocławiu.

zamówienie na Wykonanie elementów wyposażenia stałego szklarni "dużej" i szklarni "małej" w postaci zagonów żelbetonowych, posadzek, basenów do hodowli roślin oraz odwodnienie w Ogrodzie Roślin Leczniczych UMW przy ul. Kochanowskiego 12 we Wrocławiu.

nr sprawy UMW/IZ/PN-5/19

zamawiający Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław, pok. 3A.110.1

zamówienie na: Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Chałubińskiego 7 (po byłej aptece szpitalnej) na budynek dydaktyczny Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

zamówienie na Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Chałubińskiego 7 (po byłej aptece szpitalnej) na budynek dydaktyczny Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

nr sprawy UMW/IZ/PN–12/19

zamawiający Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 111.1

zamówienie na: Organizacja staży dla pielęgniarek i położnych w ramach realizacji kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I" w ramach projektu: Projekt kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w Polsce Zachodniej (Umowa o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0005/15-00) na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

zamówienie na Organizacja staży dla pielęgniarek i położnych w ramach realizacji kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I" w ramach projektu: Projekt kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w Polsce Zachodniej (Umowa o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0005/15-00) na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

nr sprawy UMW/IZ/PN-13/19

zamawiający Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW, ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 111.1

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij