Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu


Wyb. Ludwika Pasteura 1
50-367 Wrocław


tel.: +48 (71) 784 10 01
fax: +48 (71) 784 01 09

 email: rektor@umed.wroc.pl

NIP: 896-000-57-79

UWAGA:
Oferty pracy - tel. 71 784-17-75

email: hr@umed.wroc.plStatystyki oglądalności BIP od dnia 13.04.2018

Statystyki strony Organizacja
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Statut Uniwersytetu 18855
Dane podstawowe 10012
Struktura organizacyjna 7216
Uchwały - zarządzenia 5374
Władze 4198
Regulamin organizacyjny 2951
Misja i strategia UMW 2113
Stomatologiczne Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o. 1922
Senat 1741
Administracyjne 1695
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1678
Rektorskie 1546
Dziekańskie 1534
Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej UMW 1276
Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej UMW 1217
Dane rejestrowe USK 1203
Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych 943
Kontrola zarządcza 934
UMED KOMERC Sp. z o.o. 807
Projekty partnerskie 781
Plany rzeczowo-finansowe 762
Archiwum Zakładowe 700
Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl 651
Sprawozdanie finansowe za rok 2017 647
Akty powołujące Uczelnię 577
Składy Rad Dyscyplin 546
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 543
Rejestry 486
Raport Samooceny dla kierunku analityka medyczna 448
Sprwozdanie finansowe za rok 2018 325
Raport samooceny 313
Rada Uczelni 301
Kontrole zewnętrzne 290
Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawie kształtowania wynagrodzeń Zarządu i członków Rady Nadzorczej Ośrodka w Ścinawie 274
Ogłoszenia konkursowe 239
Platforma usług elektronicznych UPWr, UMW i AWF Wrocław – przyjazne e-uczelnie 230
Oferta technologiczna 146
Uchwała - tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego, tytułu profesora 14
Statystyki strony Zamówienia publiczne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 29923
UMW/IZ/PN-68/19 10892
UMW/IZ/PN-27/19 4310
UMW/IZ/PN-26/20 4268
UMW/AZ/PN-118/18 4187
OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM 3923
Zapytanie ofertowe 2533
UMW/IZ/PN-113/19 2028
UMW/AZ/PN-92/18 1902
UMW/IZ/PN-143/19 1788
UMW/IZ/PN-32/19 1537
UMW/IZ/PN-92/19 1530
UMW/IZ/PN-4/2020 1506
UMW/IZ/PN-2/20 1405
UMW/IZ/PN-7/19 1320
UMW/IZ/PN-67/19 1287
Regulamin udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro 1262
UMW/IZ/PN-42/20 1255
UMW/IZ/PN-150/19 1172
UMW/IZ/PN-83/19 1160
UMW/AZ/PN-96/18 1009
UMW/IZ/PN-63/19 989
UMW/IZ/PN-24/20 977
Zarządzenie nr 42/XV R/2014 w sprawie udzielania zamówień publicznych 968
UMW/IZ/PN-59/19 933
UMW/IZ/PN-38/19 894
Zapytanie ofertowe 879
UMW/IZ/PN-16/20 848
UMW/IZ/PN-22/19 822
UMW/IZ/PN-6/19 813
UMW/IZ/PN-126/19 768
UMW/IZ/PN–3/20 766
UMW/IZ/PN-89/19 765
UMW/AZ/PN-81/18 756
UMW/IZ/PN-133/19 756
UMW/IZ/PN-99/19 729
Plan zamówień na 2020 rok 689
UMW/AZ/PN-91/18 689
UMW/IZ/PN–42/19 686
UMW/AZ/PN-89/18 685
UMW/IZ/PN-47/19 666
UMW/IZ/PN-102/19 654
UMW/IZ/PN-98/19 651
UMW/AZ/PN-59/20 642
Obowiązujące progi unijne 637
UMW/IZ/PN-1/19 636
UMW/IZ/PN-33/19 634
Obowiązujący średni kurs złotego w stosunku do euro 628
UMW/IZ/PN-2/19 611
UMW/AZ/PN-113/18 605
Statystyki strony Nabór do pracy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego ds. robót elektrycznych 2394
Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego ds. robót sanitarnych 2297
Administrator Sieci Komputerowej 1484
Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego ds. robót budowlanych 1228
pracownik Działu Organizacyjno-Prawnego 1046
Pracownik administracyjny w Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii 896
Pracownik administracyjny w Dziale Aparatury Naukowej 836
Specjalista ds.badań klinicznych 789
Pracownik ds. robót elektrycznych 786
Pracownik naukowo-techniczny postdoc w Katedrze i Zakładzie Biofizyki i Neurobiologii 675
Specjalista ds. monitorowania badań i audytów 516
Pracownik administracyjny w Klinice Psychiatrii 396
Stypendysta w projekcie NCN 310
Stypendysta w projekcie NCN 306
Specjalista w Katedrze i Zakładzie Podstaw Nauk Medycznych 290
Stypendysta w projekcie NCN 248
Stypendysta w projekcie NCN 235
Kierownik Zakładu Badań Ultrastrukturalnych 170
Kierownik Zakładu Dietetyki Katedry Gastroenterologii i Hepatologii 119
Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej 115
Zakład Perinatologii w II Katedrze Ginekologii i Położnictwa 106
Nabór stypendysty do projektu Preludium bis 38
Statystyki strony Studia
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Regulamin studiów 3291
Zasady i tryb przyjmowania na studia - 2020/2021 2297
Sprawozdania 1873
Wzory wniosków i decyzji 1737
Opłata rekrutacyjna 2019/2020 1068
Programy studiów 2019/2020 1047
Informacja o serwisie 1039
"Studia uzupełniające dla osób wykwalifikowanych" 763
Wysokość i terminy wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone od roku akademickiego 2019/2020 związane z kształceniem studentów 633
Regulamin świadczeń dla studentów od roku akademickiego 2019/2020 546
Regulamin studiów doktoranckich 540
Zasady i tryb przyjmowania na studia - 2019/2020 481
Regulamin Szkoły Doktorskiej 2019/2020 464
Programy studiów od cyklu kształcenia 2019/2020 450
Wysokość świadczeń dla studentów 2018/2019 421
Programy studiów 2019/2020 406
Warunki i tryb rekrutacji 2019/2020 390
Wysokość i terminy wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne 375
Uchwała - tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego, tytułu profesora 335
Rozdział środków na działalność organizacji studenckich 329
Programy studiów od cyklu kształcenia 2020/2021 315
Warunki i tryb rekrutacji 2020/2021 314
Program kształcenia 2019/2020 309
Program kształcenia 2020/2021 309
Opłata rekrutacyjna 2020/2021 284
Opłaty 234
Programy studiów 2020/2021 234
Programy studiów 2020/2021 159
Programy studiów 2019/2020 143
Programy studiów 2020/2021 129
Programy studiów od cyklu kształcenia 2017/2018 122
Programy studiów od cyklu kształcenia 2018/2019 122
Sprawozdania finansowe samorządu studentów 110
Programy studiów od cyklu kształcenia 2016/2017 105
Programy studiów 2016/2017 101
Zasady i tryb przyjmowania na studia - 2021/2022 101
Programy studiów 2018/2019 99
Programy studiów 2017/2018 96
Regulamin Szkoły Doktorskiej 2020/2021 82
„Niekomercyjne Badania Kliniczne - projektowanie, realizacja i zarządzanie” 12
"Zarządzanie i Prawo w Stomatologii – MMA Medical Maestro Academy" 12
"European Master Degree in Oral Laser Applications" 9
Logopedia kliniczna, Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną 9
Statystyki strony Doktoraty, habilitacje
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Monika Stompor - postępowanie zakończone 1313
JACEK SMEREKA - postępowanie zakończone 1133
Przewód doktorski - Elżbieta Szlenk-Czyczerska 1034
Przewód doktorski - mgr Barbara Prochota 878
Przewód doktorski - Iwona Palicka 873
Tomasz Sozański - postępowanie zakończone 818
Monika Gasztych - przewód doktorski 763
BEATA OSIECKA - postępowanie zakończone 756
Izabela Szczuka - przewód doktorski zakończony 742
Monika Ponikowska-przewód doktorski zakończony 731
Przewód doktorski-Łukasz Rypicz 709
Adam Feliks Junka - postępowanie zakończone 703
Aleksandra Królikowska - postępowanie zakończone 700
Diana Frontkiewicz - przewód doktorski zakończony 685
Aleksandra Nowak-przewód doktorski zakończony 655
Veria Khosrawipour - postępowanie zakończone 652
Waldemar Balcerzak - postępowanie zakończone 649
WOJCIECH KRAJEWSKI - postępowanie zakończone 644
Zbigniew Maria Gąszczyk-Ożarowski-przewód doktorski zakończony 635
Magdalena Panek-Jeziorna - przewód doktorski 634
Sleiman Sebastian Aboul-Hassan - postępowanie doktorskie zakończone 626
Mariola Śliwińska-Mossoń - postępowanie zakończone 611
Wojciech Florjański - przewód doktorski 602
Przewód doktorski - Maria Skrobańska 589
Dominik Samotij - przewód doktorski 587
Magdalena Żychowska - przewód doktorski zakończony 582
Tomasz Gondek - przewód doktorski 578
Joanna Krajewska - przewód doktorski 574
Przewód doktorski - Anna Gryglas-Dworak 574
Katarzyna Resler - przewód doktorski zakończony 554
Małgorzata Anna Poręba - postępowanie zakończone 553
Piotr Andrzej Kübler - postępowanie zakończone 548
Marek Zawadzki - postępowanie zakończone 546
Małgorzata Osękowska-przewód doktorski zakończony 533
Przewody doktorskie - Ewelina Bryła 532
Marcin Sokołowski- przewód doktorski zakończony 528
Małgorzata Neska-Matuszewska - przewód doktorski 526
Paweł Gać - postępowanie zakończone 525
Marcin Mączyński - przewód zakończony 524
Paweł Bobik - przewód doktorski zakończony 524
Magdalena Szydłowicz-przewód doktorski zakończony 521
Robert Stefan Zymliński - postępowanie zakończone 520
Grzegorz Rozumek-przewód doktorski zakończony 513
Maciej Dobrzyński - postępowanie habilitacyjne 512
Justyna Mączyńska - przewód doktorski zakończony 506
Joanna Relewicz - przewód doktorski 504
Paulina Czarnecka - przewód doktorski 500
Przewód doktorski - Ewa Durawa 499
Przewód doktorski - Karolina Walewicz 484
Małgorzata Barbara Drąg-Zalesińska - postępowanie zakończone 480
Statystyki strony Kontakt
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 3439
Biuro Kanclerza 495
Wydział Lekarski 423
Wydział Farmaceutyczny 384
Wydział Nauk o Zdrowiu 381

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij